مرکب ایران خاطره بیانیه فوتبال ازبکستان

مرکب: ایران خاطره بیانیه فوتبال ازبکستان فدراسیون فوتبال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام زندگینامه آیت الله هاشمی را از بین بردن کرد

سایت رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام زندگینامه مرحوم آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی را از بین بردن کرده است.

سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام زندگینامه آیت الله هاشمی را از بین بردن کرد

سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام زندگینامه آیت الله هاشمی را از بین بردن کرد

عبارات مهم : زندگی

سایت رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام زندگینامه مرحوم آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی را از بین بردن کرده است.

سایت رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام به آدرس maslahat.ir در سربرگ «رئیس» زندگینامه و آثار آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی را منتشر کرده و در سربرگ «مجمع تشخیص» قسمت زندگی نامه اعضا را ایجاد کرده است.

سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام زندگینامه آیت الله هاشمی را از بین بردن کرد

در بین لیست اعضای مجمع، اول، نام مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مدیر سابق و بعد آیت الله احمد جنتی از اعضای فعلی قرار دارد.

به گزارش اعتمادآنلاین، بر اساس آنچه در سایت وجود دارد، زندگینامه آیت الله جنتی دیده می شود ولی در صفحه زندگینامه آیت الله هاشمی با عبارت صفحه مورد نظر پیدا نشد مواجه می شویم.

سایت رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام زندگینامه مرحوم آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی را از بین بردن کرده است.

این در حالی است که زندگینامه تمامی اعضایی که اسم آن ها در این بخش قرار دارد، از جمله مرحوم واعظ طبسی، در دسترس است و تنها زندگی نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی از روی سایت از بین بردن شده است است.

پس از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی و انتصاب آیت الله هاشمی شاهرودی به ریاست مجمع تغییرات مختلفی در این نهاد ایجاد شده است هست.

سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام زندگینامه آیت الله هاشمی را از بین بردن کرد

واژه های کلیدی: زندگی | زندگینامه | هاشمی رفسنجانی | درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام زندگینامه آیت الله هاشمی را از بین بردن کرد

سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام زندگینامه آیت الله هاشمی را از بین بردن کرد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs